Dim ateb wrth hyn.....ma hi'n Gwenno tu allan Clwb Ifor Bach.....DWYWAITH!!!!

cofion gorau.....post@gilydd.com twitter @daibananas youtube/dai bananas

dal hwn.....
3. Dec, 2015

Paratoi Nadolig

Cowbois Rhos Botwnnog a i'r Flic, Lllthfaen 26/12

1. Dec, 2015

Clwb Ifor Bach Mis Rhagfyr

Euros Childs gyda Oh Peas! dydd Sadwrn 12.....Y Ffug gyda Mellt a Hyll dydd Iau 17...........murol Gwenno gwal tu allan Nawr! Heddiw!

26. Nov, 2015

Gwenno....Gwenno....Gwenno

Newyddion poeth....ennilydd 'Welsh Music Prize' am 'Y Dydd Olaf'

17. Nov, 2015

Gigs Nadolig....Gigs Nadolig.......Ganbwyll! Tachwedd llonydd

Lllaregub Band Pres....Ogwenneuadd.com 27/12

DJs Elan a Mari......Clwb Ifor Bach gwener 4 am 8CD newydd spon -- Dinas ---CD 'Dinas'Newydd spon CD - 'Dinas'

Diolch ffrindau @gigs cymdeithas

Croeso pawb......Croeso eto

Ogwen Neuadd 27/12 perfformiad 'Mwng'

Yma o Hyd.......Ble a beth bandiau Cymraeg perfformio......golwg am newyddion yma....anfon chi manylion newydd at post@gilydd.com neu twitter@daibananas         Gwefon creu gan dysgwr Cymraeg........ysbbrydoledig gan Maes B.........Cymru am Byth

Gwefon  www.gily

 

 

 

Dros y Sul......Y llawr dop o bands yn Caerdydd

2015

Yma....ma hi'n Lisa Gwilym gyda Yr Eira

 Calendr.....Calendr.....gweler isod

 

...y rhan 'ma dan newydd adeiladu....

....yn agored eto...cyn Siswn Fawr Dolgellau...

..........diolch............

 

 

 

www.clwb.net/cym

 

 

www.bbc.co.uk/gorwelion 

 www.ikaching.co.uk

 www.bbc.co.uk/gorwelion

 

 

Taith  Seckou Keita gyda Gwyneth Glyn www.seckoukeita.com

 

Taith 'Tides' Catrin Finch  www.catrinfinch.com

Seckou Keita gyda Catrin Finch......31 mis Awst Amythig, 4 mis Rhagfyr Leeds..Ma hi'n Catrin yn Y Wladfa nawr, gyda WNO

Croeso

Cadw mewn cyswllt...cyfranwch post@gilydd.com   twitter @daibananas Diolch   

 

Radio Cymru....C2

Dydd Llun am 7 Cerddoriaeth newydd ar ei orau gyda.......Huw Stephens

Dydd Mawrth eto, am7 Ifan Evans - cerddoriaeth, chwaraeon y nos ac apps yr  wythnos

Dydd Mercher yr un amser Lisa Gwilym yn cyflwyno'r gerddoriaeth newydd orau, a'r diweddaraf o fyd cerddoriaeth Cymru

Dydd Iau am 7   Georgia Ruth Williams gyda dewis unigryw o gerddoriaeth hyfred

 

 

 

 

 

 

Brysiwch a gweld taith hyn........

Calan......perfformio yn Bury 'Met', Caerhyfrin dydd Sadwrn Tachwedd 14
Chwith at de...Sam, Bethan, Patrick, Angharad ac aelod newydd ddyfodiad Alice French (telyn)
Taith Calan parhau, gorffen yn Hwllffordd Rhagfyr 3

Swn dros y sul.......dros yr Caerdydd.....Ddydd sadwrn eto Casnewydd gan Glyn Ebwy Rygbi dechrau am3 a Gleision gan Glasgow, hefyd

Gwrando CD Hadyn (I Ka Ching)

Gwenno gyda gwyobr